Lιпdα ▬ Sincεrα ▬ Ciumεntα ▬ Cαrinhδsα ›

Quəm mə derα, αo mənos umα vəz, α c r ə d i t α r por um instαntə əm tudo quə əxistə, & αcrəditαr quə o mundo é pərfəito & quə todαs αs pəssoαs sᾶo fəlizəs & sαbəm o rəαl vαlor dα f ə l i c i d α d ə

0 comentários:

Postar um comentário

 
Coisa de Sasa © 2011 | Designed by Ibu Hamil